emilnoldeEmil Nolde 1867-1956: En grænsegænger

Emil Nolde er hverken dansk eller tysk, men en grænsegænger, der ikke passer ned i de nationale kasser, men er indlejret hele det vestjydske, frisiske, nederlandske udkantsområde med den stærke nabo: havet, stormene, oversvømmelserne, vaderne, digerne, de høje himle med solnedgangs gløderne, fugle og fisk, religion og fantasivæsener…..ja måske passer han snarere ind i nutidens globaliseringskasse. Selv ville han gerne ses som et tæt bindeled mellem Danmark og Tyskland.