guldalderen

Hvordan og hvorfor skabte Guldalderens ( 1800-1850) Kunstnere vores nuværende billede af Danmark:” Hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå….” ?

Det danske landskabsmaleri blev en vigtig brik i opbygningen af nationalstaten: efter tabet af Sydsverige 1657, nederlagene i Englandskrigene 1801-14, tabet af Norge 1814, Slesvig- Holsten 1864. Og her i 2016 er nationalromantikkens Danmarksbilleder så selvfølgelige, at Metrohegnet rundt om Marmorkirken dekoreredes med kopier af disse malerier, da beboerne bad om ” noget natur”.