supergasSamtidskunsten anviser nye veje

Kunstnergruppen Superflex påpeger med deres værker – ikke så usædvanligt- samfundsproblemer. Men de prøver også – at foreslå løsninger. F.eks. Flooded MC Donalds, 2008, en 20 min. lang film som peger på klimaproblemer, fødevareproblemer, vestlig kapitalisme, globalisering mm. Eller Supergas, 1997, som udstyrer en afrikansk familie med billig og tilstrækkelig biogas energi lavet af menneske og dyregødning fra deres egen husholdning. Superflex’ kunstværker er jo ikke beregnet til udsmykning, men til at få os til selv at tænke og måske deltage i løsning af samfundsproblemer. Kunstnerne: RasmusNielsen (f. 1969), Jakob Fenger (1968)Bjørnstjerne Reuter Christiansen (f. 1969) dannede Superflex i 1993.